نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • آموزش ضمن خدمت تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 63-88]
 • آموزش معلمان آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • آموزش‌های دانشگاهی نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]

ا

 • ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • ابعاد شخصیت بررسی تأثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 133-160]
 • ابعاد شخصیتی کارآفرینان بررسی تأثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 133-160]
 • اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • اثربخشی مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • اثربخشی ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • اثربخشی سازمانی تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • اجرای استراتژی اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • اجرای راهبرد الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • اخلاق حرفه‌ای بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • اداره بنادر و دریانوردی بوشهر بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • ایران‌خودرو تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • ارزیابی آمادگی چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 117-137]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • ارزیابی نوآوری طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]
 • ارزش ارجاع مشتری تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • ارزش‌آفرینی راهبردی بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • ارزش دوره عمر مشتری تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • ارزش مالی برند نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • ارزش ویژه برند بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • استراتژی آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • استراتژی‌ یادگیری تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • استراتژی ارتباطات الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • استراتژی اکتشافی تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • استراتژی بازاریابی بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 111-141]
 • استراتژی پالایشی تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • استراتژی پویا شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • استراتژی شخصی سازی شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • استراتژی مدیریت تعارض بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • استراتژی مدیریت دانش شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • استراتژی مدون سازی شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • استراتژی منابع انسانی الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • استراتژی های ترفیع گونه‌شناسی تجربی استراتژی‌های ترفیع محصولات موفق دارویی در مرحله رشد [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 83-105]
 • استراتژی های نگهداری و تعمیرات بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 65-89]
 • استرتژی های راهبردی پروژه های نفت و گاز استراتژی‌های راهبری پروژه‌های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 35-55]
 • اشاعه نوآوری تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • اشتراک دانش تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]
 • اعتماد عمومی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • اعتماد متقابل کارکنان تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • اقتصاد مقاومتی ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 105-133]
 • اقتصاد مقاومتی شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • اقدامات راهبردی اثر هوشمندی کاری بر کنترل و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 13-37]
 • اکتساب فناوری شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • الگوی اسلامی ایرانی ترسیم و تحلیل الگوی اسلامی ایرانی نظام علم و فناوری ایران بر اساس اسناد بالادستی با روش شناسی SODA [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 123-150]
 • الگوی تعاملی الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • الگوهای مدیریت بحران طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • امور اداری و دفتری برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • انتخاب استراتژی انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 113-138]
 • انتخاب بانک فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • انتخاب متغیر‌های پیش‌بینی ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • انتقال فناوری بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • اندازه اثر فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • اندازه دولت تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • انعطاف‌پذیری استراتژیک اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]

ب

 • بازارگرایی مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • بازدهی سهام تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • بانک مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • بانک‌ها رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • بحران طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • بخش‌بندی بازار بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • بخش‌بندی بر مبنای مزایای مورد انتظار بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • بخش خصوصی بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • بخش دولتی بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • برآورد نیروی انسانی برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • بررسی عملکرد بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • برنامه آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • برنامه ریزی استراتژیک شناخت موانع اجرای برنامه های استراتژیک و اولویت بندی آن ها [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 111-132]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط و برنامه‌ریزی آرمانی ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • برنامه ریزی مشارکتی چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 27-57]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمان چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 117-137]
 • برنامه‌های استراتژیک شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • برنامه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • برندگرایی مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • بیکاری تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • بیمارستان ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • بیمه سلامت راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • بهره مندی کارکنان سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • بهره وری اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • بهینه‌سازی مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 9-25]
 • بهینه‌سازی ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • بورس اوراق بهادار مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]

پ

 • پایداری ائتلاف استراتژیک تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]
 • پاسخ مشتری پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • پیچیدگی ساختاری نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • پذیرش فناوری تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • پرتفولیوی دوسوتوان مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • پیش‌بینی ورشکستگی ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • پیشرفت علمی تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • پویایی سازمانی شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • پویاشناسی سیستم شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • پویایی‌های فرهنگی ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]

ت

 • تاب‌آوری تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • تابع تقاضای بازار کار تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • تاپسیس انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • تاپسیس راف بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 65-89]
 • تاپسیس فازی اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • تأمین کننده توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • تامین مالی راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • تبلیغات دهان‌به‌دهان تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • تحقیق و توسعه داخلی شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • تحلیلSWOT چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 27-57]
 • تحلیل SWOT آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • تحلیل swot و معلمان ابتدایی تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 63-88]
 • تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • تحلیل تم راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]
 • تحلیل حساسیت مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • تحلیل خوشه‌ای بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • تحلیل سلسه مراتبی راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • تحلیل عاملی بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • تحلیل کمی و کیفی تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • تحلیل مپک اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • تحلیل محتوا تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]
 • تحلیل مضمون شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • ترجیح مشتریان فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • تصویر بدن شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • تصویر برند تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • تصویر ذهنی شرکت بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • تعمیم برند نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • تعهد مشتری تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • تغییرات بنیادی طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • تغییرات تدریجی طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • تفکر استراتژیک چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 27-57]
 • تفکر استراتژیک نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • تفکر استراتژیک تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]
 • تفکر استراتژیک بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • تفکر استراتژیک بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • تفکر در طول زمان و فرصت‌طلبی هوشمندانه   نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • تفکر راهبردی شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • تفکر راهبردی فردی تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • تفکر راهبردی گروهی تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • تقسیم‌بندی مشتریان تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • تکنیک دلفی فازی طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • تکنیک دلفی و تلاطم محیطی مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • تکنیک ویکور اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • تکنولوژی پیشرفته مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • تکنولوژی پیشرفته تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • تلاطم محیطی طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • تمرکز بر هدف تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]
 • توانمندسازی رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • توسعه اقتصادی نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]
 • توسعه کارآفرینی تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • توسعه محصول تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • توسعه منابع انسانی تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • تولید یا خدمات به هنگام( JiT) تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 9-36]
 • تئوری خاکستری شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • تئوری مجموعه راف بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 65-89]

ج

 • جاری‌سازی طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • جایگاه‌سازی برند نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • جهت‌گیری استراتژیک مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • جهت‌گیری استراتژیک تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • جهت‌گیری برند بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]

چ

 • چابکی سازمانی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • چارچوب ارزش‌های رقابتی ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]

ح

 • حجم کار برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • حق بیمه راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]

خ

 • خدمات بانکی فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • خدمات صنعت نرم‌افزار ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]
 • خرده فروشی پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • خرده‌فروشان پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • خروج نخبگان تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • خسارات زیست محیطی راهبردهای احراز مسئولیت بین المللی دولت فعلی عراق در تادیه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی به ایران از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 شورای امنیت [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 117-142]
 • خط مشی گذاری عمومی مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]
 • خلاقیت سازمانی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 73-100]
 • خلأهای پژوهشی مدیریت راهبردی مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • خود ایده آل شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • خودکنترلی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • خود واقعی شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • خوشه بندی فازی گونه‌شناسی تجربی استراتژی‌های ترفیع محصولات موفق دارویی در مرحله رشد [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 83-105]
 • خوشه کسب وکار طلا نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]

د

 • داده بنیاد مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • داده بنیاد تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • داده‌کاوی ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]
 • داده‌های تابلویی تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • داشبورد سازمانی شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • دانش تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 29-53]
 • دانشجو نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • دانشگاه آزاد اسلامی نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • دید سیستمی تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]
 • درآمد راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • درس‌آموزی راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]
 • دستیابی تکنولوژی مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • دستیابی تکنولوژی تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • دشت‌های مهران و گدارخوش تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • دیماتل انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • دیمتل فازی ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • دومنظوره سازی صنعت دفاعی مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]

ر

 • رانت منابع طبیعی تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • راهبرد راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • راهبرد بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • راهبرد تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • راهبرد رسانه تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • راهبرد کسب‌وکار طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • راهبرد مدیریت منابع انسانی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • راهبردهای رفتار جبرانی مصرف کننده شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • راهبرد های مدیریت دانش تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 63-86]
 • رسانه نوین تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • رسانه‌های اجتماعی بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 111-141]
 • رشد اقتصادی تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • رشد کسب و کار بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • رضایت ارباب رجوع تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • رضایت شغلی کارکنان تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • رضایت مشتری بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • رضایت مشتری ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]
 • رضایت مشتری بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • رضایت‌مندی مشتریان بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • رفتار داوطلبانه بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • رفتار سازمانی مثبت‌گرا بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • رفتار غیراخلاقی پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • رفتار غیروظیفه‌ای بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • رقابت پذیری مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 9-25]
 • رهبری تحول‌آفرین بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 73-100]
 • رهبری نوآورانه تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]
 • روش بهترین-بدترین مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • روش پژوهش داده‌بنیاد طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • روش ترکیبی اکتشافی تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]
 • روش دیمتل شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • روش کپراس فازی طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]
 • روش وزن دهی ساده به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • رویکرد انطباقی کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • رویکرد ترکیبی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • رویکرد تلفیقی طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • رویکرد مرحله‌ای کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • رویکرد نوآورانه کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]

ز

 • زمان‌سنجی برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • زنجیره ارزش نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]
 • زنجیره تأمین انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • زنجیره‌ تامین تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]

س

 • ساختمان‌های هوشمند ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • سازمان یادگیرنده بررسی چگونگی ایجاد سازمان یاد گیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 59-78]
 • سازمان بهزیستی کشور بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • سازمان صدا و سیما ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • سازمان صداوسیما و مدل پیتر سنگه بررسی چگونگی ایجاد سازمان یاد گیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 59-78]
 • سازمان های دانشی طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • سازمان های سنتی طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • سیاست‌ها- AHP فازی- IPA- وضع موجود- تحلیل شکاف- توانمندی- نرم افزار طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاست های کلی نظام اداری مطالعه موردی در یک صنعت دفاعی [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 79-107]
 • سایش اجتماعی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • سایش فیزیکی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • سایش کلامی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • سرآمدی سازمانی طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • سرمایه روان‌شناختی بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • سرمایه فکری بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • سرمایه گذاری مشترک بین المللی الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • سیستم آر.اف.آی.دی انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • سیستم های دینامیکی طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]
 • سلامت نظام اداری راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]

ش

 • شاخص بهره وری مالم کوئیست اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • شاخص‌های سرآمدی طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • شایستگی استراتژیک شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • شبکه خط مشی کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • شبکه سازی نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]
 • شبکه گروهی دستکاری داده‌ها ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • شبکه های اجتماعی مجازی بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • شبکه‌های عصبی- فازی تطبیق‌پذیر ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • شراکت راهبردی الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • شرکت آب و فاضلاب افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]
 • شرکت ارتباطات زیرساخت سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • شرکت دانش بنیان تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 29-53]
 • شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 63-86]
 • شرکت فولاد خوزستان توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • شرکت مشترک الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • شرکت های دانش بنیان بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • شرکت‌های صنعتی شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • شرکت‌های کوچک و متوسط بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • شکست تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • شکل‌گیری خط‌مشی راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]
 • شهرداری تهران تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 27-57]
 • شهرک صنعتی شهرستان خرم‌آباد نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد) [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 167-196]
 • شورای امنیت راهبردهای احراز مسئولیت بین المللی دولت فعلی عراق در تادیه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی به ایران از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 شورای امنیت [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 117-142]

ص

 • صرفه اقتصادی مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • صلح و امنیت بین‌المللی راهبردهای احراز مسئولیت بین المللی دولت فعلی عراق در تادیه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی به ایران از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 شورای امنیت [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 117-142]
 • صنعت بانکرینگ طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]
 • صنعت بیمه شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • صنعت بیمه طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • صنعت پتروشیمی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • صنعت خودرو بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • صنعت دفاعی مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]
 • صنعت نفت بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]

ط

 • طرح سامانه گرمسیری تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]

ظ

ع

 • عدالت سازمانی بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • عدم اطمینان طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • عملکرد الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • عملکرد برند تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 111-141]
 • عملکردمدیریت دانش بلوغ سازمانی تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 63-86]
 • عوامل حیاتی موفقیت چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 117-137]
 • عوامل داخلی و خارجی ماتریس swot به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • عوامل فراسازمانی ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • عوامل محیطی شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • فرار مغزها و پویایی‌های سیستم تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 117-137]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی راف بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 65-89]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • فرصت‌جویی هوشمندانه تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]
 • فرضیه‌محوری نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • فرهنگ سازمانی ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • فساد اداری و مالی ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • فضای کسب و کار تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • فعالیت‌ها نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]

ق

 • قابلیت شناختی تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • قابلیت‌ها نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • قابلیت های سازمانی طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • قدرت برند نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • قطعنامه 598 راهبردهای احراز مسئولیت بین المللی دولت فعلی عراق در تادیه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی به ایران از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 شورای امنیت [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 117-142]

ک

 • کارایی اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • کارایی مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • کارآفرینی بررسی تأثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 133-160]
 • کارآفرینی نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • کارآفرینی محوری مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • کارایی نسبی بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • کارت امتیازی متوازن طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]
 • کارسنجی برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • کارکنان رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • کیفیت خدمات درک شده بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • کلیدی: تفکر استراتژیک شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • کنترل طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]
 • کنترل استراتژیک پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • کنترل استراتژیک طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • کنترل استراتژیک شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • کنترل راهبردی اثر هوشمندی کاری بر کنترل و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 13-37]
 • کنترل راهبردی طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]

گ

 • گازطبیعی فشرده مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 9-25]
 • گرایش کارآفرینانه بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • گروه کانونی شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • گسترش طرح ریزی کیفیت طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]

م

 • ماتریس QSPM اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • ماتریس ارزش مشتری تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • ماتریس برنامه‌ریزی ارزیابی کمی افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]
 • ماتریس توازن مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • ماتریس توانمندی مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • ماتریس سوات افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]
 • ماتریس نیازمندی مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • ماشین بردار پشتیبان به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • مالکیت مدیریتی مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • محافظه کاری حسابداری مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • محصول موفق دارویی گونه‌شناسی تجربی استراتژی‌های ترفیع محصولات موفق دارویی در مرحله رشد [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 83-105]
 • مدیریت استراتژیک به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • مدیریت استراتژیک بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • مدیریت بحران طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • مدیریت پروژه استراتژی‌های راهبری پروژه‌های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 35-55]
 • مدیریت دانش تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 29-53]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • مدیریت دانش مشتری نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد) [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 167-196]
 • مدیریت راهبردی تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • مدیریت راهبردی مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • مدیریت راهبردی پرتفولیو مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • مدیریت زنجیره تامین بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • مدیریت شهری و روستایی چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 27-57]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • مدیریت مالی راهبردی مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • مدیریت مصرف انرژی ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • مدیریت منابع انسانی آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • مدل HLM تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • مدل‌یابی ساختاری PLS تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]
 • مدل اقتضایی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • مدل تعالی ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • مدل راهبردی انتخاب و پایداری آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • مدل روس و همکاران تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 29-53]
 • مدل‌سازی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • مدل سازی ساختاری تفسیری( ISM ) تحلیل مسیر تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 9-36]
 • مدل کندوی عسل بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • مدل معادلات ساختاری توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • مدل مکان‌یابی جریان سوخت‌گیری مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 9-25]
 • مدل‌های سرآمدی طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • مرور نظام‌مند مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • مزیت رقابتی نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد) [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 167-196]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • مشتری پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • مطالعات مدیریت راهبردی تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • مطالعه نگاشت سیستماتیک مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • معادلات ساختاری ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 105-133]
 • معادلات ساختاری بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • معیار اجتماعی و معیار اقتصادی ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • معیار زیست محیطی ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • مقاله تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • مکان‌یابی تسهیلات مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 9-25]
 • ممیزی استراتژی ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • منابع برند بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • منطق فازی انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 113-138]
 • مهاجرت تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • مهندسی ارزش ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 105-133]
 • موانع اجرای استراتژی شناخت موانع اجرای برنامه های استراتژیک و اولویت بندی آن ها [دوره 20، شماره 56، 1393، صفحه 111-132]
 • موانع بکارگیری تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 9-36]
 • موانع پیاده‌سازی شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • مؤسسات پژوهشی الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • موقعیت استراتژیک نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • مولتی مورای فازی مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]

ن

 • ناهمخوانی خودها شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • نیتمندی نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • نرم‌افزار میک‌مک تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • نسبت‌های مالی ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • نشریات علمی- پژوهشی مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • نظام علم و فناوری .SODA ترسیم و تحلیل الگوی اسلامی ایرانی نظام علم و فناوری ایران بر اساس اسناد بالادستی با روش شناسی SODA [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 123-150]
 • نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • نظریه داده بنیاد الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • نظریه داده‌بنیاد طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]
 • نقاط مرجع راهبردی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • نقشه استراتژی طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]
 • نقشه پیشران‌های اصلی تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • نقشه راه فناوری شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • نگرش دانشی طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • نگرش سیستمی نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • نگرش صنعتی طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • نواحی صنعتی کرمان اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • نوآوری مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • نوآوری طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]
 • نوآوری تکنولوژیکی طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]
 • نوآوری سازمانی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 73-100]
 • نوآوری مدیریتی طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]

و

 • ویژگی های مدیران شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • وفاداری مشتری بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • وفاداری مشتریان بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • ویکور ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]

ه

 • هاریسون پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • هزینه‌های جابجایی بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • هماهنگی استراتژیک طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]
 • هم گرایی رسانه ای تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • هویت‌سازمانی بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • هوش تجاری شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • هوش سازمانی سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • هوش سازمانی تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • هوش معنوی بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • هوشمندی سازمانی سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • هوشمندی کاری اثر هوشمندی کاری بر کنترل و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 13-37]