آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1898
تعداد پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش 1507

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 164
تعداد مشاهده مقاله 134055
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 188120
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
درصد پذیرش 8 %