دوره و شماره: دوره 24، شماره 68، بهار 1397، صفحه 13-36 
4. مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار

صفحه 89-114

نوید محبعلی؛ محمد مهدی دهقان؛ علیرضا عرب؛ جلیل صفری