دوره و شماره: دوره 23، شماره 67، زمستان 1396، صفحه 1-200 
2. بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت

صفحه 39-59

زهره خسروی لقب؛ حبیب اله سالارزهی؛ عبدالمجید مصلح؛ نورمحمد یعقویی؛ مانی آرمان


4. بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان

صفحه 95-121

نجیبه عباسی رستمی؛ ابراهیم رحیمی؛ شراره قاضی نور نائینی؛ زینب احمدی