مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ
1. مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ

محمد طالاری؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 13-43

چکیده
  با توجه به محیط کسب‌وکار کنونی یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های هلدینگ نحوه مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب‌وکارهایشان است. براین اساس و با توجه به انتقادات به مدل­های موجود مدیریت پرتفولیوی شرکت، هدف ...  بیشتر
تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران
2. تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران

داود حسین‌پور؛ عقیل قربانی پاجی

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 45-75

چکیده
  امروزه مفهوم توسعه منابع انسانی جایگاهی متمایز در تئوری‌های رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک دارد. این پژوهش درصدد است تا به بررسی تأثیر میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان ...  بیشتر
شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان
3. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان

رکسانا کاشانی؛ غلام‌عباس شکاری

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 77-101

چکیده
  تفکر استراتژیک در استمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را بـازی مـی‌نمایـد همچنین تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک می‌کند تا فرصت‌های جدید را خلـق نماینـد. نقش ...  بیشتر
طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان
4. طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان

حسین بازرگانی؛ محمد رضا فتحی

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 103-129

چکیده
  هدف اصلی نقشه استراتژی برقراری ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک و ترجمه این اهداف به برنامه های عملیاتی می‌باشد. همچنین جلب مشارکت تمامی کارکنان با مشخص شدن ارتباط هر بخش سازمان با اهداف استراتژیک، ...  بیشتر
طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک
5. طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

حسن ولیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ حسن بودلایی

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 131-151

چکیده
  برای هر سازمان یا هر شرکتی در هر مکان و صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکاء بر یک منبع برای کسب مزیت نیست، بلکه بهترین و موفق‌ترین شرکت‌ها می‌دانند که همواره باید قابلیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی خود ...  بیشتر
شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی)
6. شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی)

محسن میرزایی؛ حبیب اله جوانمرد؛ محمدصادق حری

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 153-183

چکیده
  قبل از اجرای مدیریت دانش در سازمان، مهم ترین مسئله انتخاب استراتژی مناسب است که نبود آن سبب افزایش احتمال شکست برنامه های مدیریت دانش می شود. با وجود اهمیتی که انتخاب استراتژی مناسب بر اثربخشی مدیریت ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)
7. بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)

احمد توکلی؛ آذر کفاش پور؛ حسین نیکو

دوره 23، شماره 65 ، تابستان 1396، صفحه 185-207

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای کیفیت خدمات درک شده، تصویر شرکت و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری هزینه‌های جابجایی می‌باشد. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به ...  بیشتر