طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد منابع انسانی به روش تحلیل مضمون (تم) با مطالعه زلزله استان کرمانشاه
1. طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد منابع انسانی به روش تحلیل مضمون (تم) با مطالعه زلزله استان کرمانشاه

شهرام کهریزی؛ حسن الوداری

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  آن چه زلزله را تبدیل به یک فاجعه­ی مخرب می­نماید، تقابل پدیده­های انسانی و عوامل انسان­ساز با این پدیده­ی طبیعی می­باشد. یکی از مهم­ترین فاکتورهایی که در افزایش و یا کاهش میزان خسارت­ها ...  بیشتر
شناسایی عوامل راهبردی و سناریو پردازی در صنعت بانکداری با رویکرد عدم‌قطعیت
2. شناسایی عوامل راهبردی و سناریو پردازی در صنعت بانکداری با رویکرد عدم‌قطعیت

مهدی جنیدی جعفری؛ علیرضا جلالی فراهانی

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  این پژوهش به‌دنبال آن است تا ضمن شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر آینده صنعت بانکداری و نیز بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل آن‌ها، مهم‌ترین سناریوهای محتملِ پیش روی صنعت بانکداری را شناسایی کند. پژوهش ...  بیشتر
طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد (مورد مطالعه شهرداری مشهد)
3. طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد (مورد مطالعه شهرداری مشهد)

مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  : استقرار نظام‌های مدیریتی همچون نظام مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند برای دست یابی به رسالت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شهرها مؤثر باشد. هدف این مطالعه کشف، طراحی و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی سبز ...  بیشتر
طراحی و تبیین مدل کنترل تطبیقی هوشمند در برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد مالی
4. طراحی و تبیین مدل کنترل تطبیقی هوشمند در برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد مالی

زهرا صادقی؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  سازمان‌ها برای تقویت کسب و کار خود به بینش و ابزارهایی دقیق و بروز جهت تهیه استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالی صحیح نیازمندند. نبود یک مدل جامع با بهره گیری از ابزارها و روشهای نوین در راستای تسهیل امر برنامه‌ریزی ...  بیشتر
مدل رهبری مشارکتی استراتژیک در شرکت های دانش بنیان تولیدی
5. مدل رهبری مشارکتی استراتژیک در شرکت های دانش بنیان تولیدی

امیر نیک کار؛ محمد حقیقی؛ محمد علی شاه حسینی؛ اسداله کردنائیج

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  امروزه ضرورت برخورداری از مهارت ها و شایستگی های رهبری استراتژیک و رهبری مشارکتی به منظور بهبود عملکرد و موفقیت سازمان  به اثبات رسیده است. از سوی دیگر، در سال های اخیر سبک جدیدی از رهبری با عنوان رهبری ...  بیشتر
ارائه مدل شاخص های توانمندی و مهارتهای مدیران رسانه ای
6. ارائه مدل شاخص های توانمندی و مهارتهای مدیران رسانه ای

مریم واشقانی فراهانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمدرضا رسولی

دوره 26، شماره 79 ، زمستان 1399

چکیده
  رسانه یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محسوب می شود و مدیریت رسانه چگونگی نیل به این هدف را محقق می سازد. در این تحقیق الگوی شاخص های توانمندی و مهارتهای مدیران رسانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.این تحقیق ...  بیشتر