دوره و شماره: دوره 25، شماره 75، زمستان 1398، صفحه 1-200 
2. گونه‌شناسی استراتژی رفتار سازمانی

صالح رحیمی؛ سید محمد اعرابی؛ بی بی مرجان فیاضی


3. نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها

میر مرتضی موسوی؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری؛ حسن قلیباف اصل