شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی با استفاده از تحلیل میدان نیرو
1. شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی با استفاده از تحلیل میدان نیرو

طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ قاسم جوکار

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 13-48

چکیده
  اجرای استراتژی بازایابی یک مرحله کلیدی در فرایند بازاریابی استراتژیک در سازمان می‌باشد. با وجود اهمیت و نقش کلیدی اجرای استراتژی‌های بازاریابی در موفقیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها، این موضوع یک چالش همیشگی ...  بیشتر
ارائه مدل شبیه سازی عامل بنیان جهت پیش بینی عملکرد تیم کاری در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران)
2. ارائه مدل شبیه سازی عامل بنیان جهت پیش بینی عملکرد تیم کاری در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران)

فاطمه اسکندر؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 49-73

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها، برنامه ریزی راهبردی برای دستیابی به میزان بهینه تعداد منابع انسانی در سازمان از اهمیت بالایی برخودار می باشد. هدف از تحقیق ارائه مدلی جهت شبیه سازی و پیش ...  بیشتر
تدوین سناریوهای گذار به وضعیت بهبودیافتۀ ساختار سیاست‌گذاری علم و فنّاوری در ایران
3. تدوین سناریوهای گذار به وضعیت بهبودیافتۀ ساختار سیاست‌گذاری علم و فنّاوری در ایران

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 75-102

چکیده
  تأمل بر ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فنّاوری در چند دهۀ اخیر مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. به رغم درک اهمیت این موضوع در ایران، آشفتگیِ ساختار نهادی به معنی تعدد نهادهای سیاستگذار و تعاملات ...  بیشتر
راهبردهای کلان صنعت بانکداری با رویکرد سناریو نویسی
4. راهبردهای کلان صنعت بانکداری با رویکرد سناریو نویسی

فرهاد شمشیری؛ عبدالحمید ابراهیمی

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 103-126

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد آینده‌پژوهی و چگونگی دستیابی به سناریوهای امکان‌پذیر است. این تحقیق بر اساس هدف، تحقیقی -کاربردی است که با استفاده از روش‌های کیفی، اقدام به جمع‌آوری ...  بیشتر
ارائه مدل اقتضایی تحلیل پرتفولیوی کسب و کارها در شرکت‌های هلدینگ
5. ارائه مدل اقتضایی تحلیل پرتفولیوی کسب و کارها در شرکت‌های هلدینگ

محمد طالاری؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 127-155

چکیده
  امروزه شرکت‌های مادر نقش پررنگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند. از اینرو در دهه های اخیر استراتژی سطح شرکت و مدیریت سبد آن یکی از محورهای مهم پژوهشی را در حوزه مدیریت استراتژیک به خود اختصاص داده ...  بیشتر
بررسی رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان
6. بررسی رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر

دوره 25، شماره 74 ، پاییز 1398، صفحه 157-184

چکیده
  همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و رابطه آن با عملکرد مالی سازمان‌ها از سابقه طولانی برخوردار است. دلیل این امر وجوه مختلف موضوع و نتایج متفاوت آن در دوره‌های زمانی و بافت‌های مختلف سازمانی ...  بیشتر