دوره و شماره: دوره 25، شماره 74، پاییز 1398، صفحه 1-200 
1. شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی با استفاده از تحلیل میدان نیرو

صفحه 13-48

طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ قاسم جوکار


5. ارائه مدل اقتضایی تحلیل پرتفولیوی کسب و کارها در شرکت‌های هلدینگ

محمد طالاری؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


6. بررسی رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر