کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری
1. کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری

نیما اسکندری نیا؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 13-33

چکیده
  هدف از این پژوهش، دستیابی به دیدگاهی جامع از کاربردها، اهداف و نتایج، گونه‌شناسی و علل شکل‌گیری هر یک از رویکردهای نوین خط مشی‌گذاری انطباقی، شبکه‌های خط مشی‌گذاری و خط مشی گذاری نوآورانه(اشاعه ...  بیشتر
الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران)
2. الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران)

نادر مظلومی؛ حسین رحمان سرشت؛ مهدی حقیقی کفاش؛ سحر احمدی پرتوی

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 35-57

چکیده
  سرمایه‌‌گذاری ‌مشترک بین ‌المللی یکی از انواع شراکت راهبردی است که طی دهه‌های اخیر، رشد چشمگیری در میان کسب و کارهای بین ‌المللی داشته‌است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی اجرا برای راهبرد سرمایه‌‌گذاری ...  بیشتر
طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ
3. طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ

وحید خاشعی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 59-85

چکیده
  از طریق طراحی یک سیستم کنترلی مناسب می‌توان اطلاعات لازم، به‌هنگام و دقیق را در زمینه تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده فراهم کرده و با انعطاف‌پذیری لازم گزینه‌های راهبردی را برای امکان واکنش مناسب و سریع ...  بیشتر
طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی
4. طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی

محمدرضا ریحانی؛ تورج مجیبی؛ حسنعلی آقاجانی؛ مجتبی طبری؛ علی مهدی زاده اشرفی

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 87-112

چکیده
  طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی، با استفاده از نقاط مرجع راهبردی مطالعه استوارت و براون در سال 2019 در بانک توسعه صادرات ایران، هدف این پژوهش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. ...  بیشتر
تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی
5. تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی

محمد دوستار؛ غدیر شکیبا جمال آباد

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 113-132

چکیده
  ناکارآمدی و فروپاشی زودرس ائتلاف‌های استراتژیک، مدیران فعال در این حوزه را بر آن داشته تا برنامه‌های لازم در راستای جلوگیری از بی‌ثباتی ائتلاف‌ها را به‌صورت منسجم پیگیری نمایند و بدان جهت پایداری ...  بیشتر
طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد
6. طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد

علیرضا پیرعلی؛ محمد تقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی

دوره 25، شماره 73 ، تابستان 1398، صفحه 133-155

چکیده
  جاری‌سازی استراتژِی فرآیندی پویا، تکرار شونده و پیچیده است که با هدف تحقق اهداف استراتژیک و تبدیل برنامه‌های استراتژیک به واقعیت‌های ملموس، انجام می‌گیرد. فرآیندی که متأثر از مجموعه تصمیمات و اقدامات ...  بیشتر