طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه
1. طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه

رکسانه چرخچی؛ عباس طلوعی؛ محمود البرزی

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 13-40

چکیده
  نوآوری از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند به سازمان در جهت تحقق اهدافش کمک کرده و همواره استراتژی‌های جدید و کارآمدی را پیش روی سازمان قرار دهد. از آنجا که نوآوری در طول زمان تغییر می‌کند، مقاله حاضر ...  بیشتر
فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک
2. فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک

ناصر قبولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ صمد عالی

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 41-71

چکیده
  هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادبیات موجود در زمینه عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌ها و تعیین متغیرها و تعیین اندازه اثر متغیرهای مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌ها است. بانک‌ها برای ...  بیشتر
اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی
3. اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی

مهدی ابراهیمی نژاد؛ بهرام جبارزاده کرباسی

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 73-97

چکیده
  با افزایش سطح تغییرات محیطی، برنامه­ریزی استراتژیک و اجرای درست و دقیق آن به‌عنوان راه­حلی سودمند برای حفظ موقعیت رقابتی و ادامه حیات سازمان مورد توجه محققان قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، ...  بیشتر
مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد
4. مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد

مهدی کریمی پور؛ امیر بیات ترک؛ امیر نجفی

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 99-124

چکیده
  تکنولوژی‌های پیشرفته از دیرباز به عنوان یکی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده و همواره یکی از حیاتی‌ترین اجزاء سازمان‌های تجاری، صنعتی و خدماتی و یک عامل استراتژیک ...  بیشتر
تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)
5. تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران)

میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی؛ نیما رحمانی

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 125-156

چکیده
  مطالعات در زمینه تفکر استراتژیک طی دو دهه اخیر عمدتاً در دو شاخه روانشناختی و مدیریت توسعه یافته است. محققینِ متأخّر رویکرد تلفیقی که سبب توسعه یک شایستگی سازمانی میشود را پیشنهاد نموده اند. براین اساس ...  بیشتر
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه
6. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه

سعیده سیادت؛ محمد تقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ جمشید سالار

دوره 25، شماره 72 ، بهار 1398، صفحه 157-179

چکیده
  مطالعات اخیر در زمینه تفکر استراتژیک بکارگیری رویکرد تلفیقی ( تحلیلی-خلاقانه) را در مدلسازی تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی سازمانی پیشنهاد نموده اند بر این اساس هدف این پژوهش آن بود که عناصر محتوایی ...  بیشتر