بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند
1. بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 13-35

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می باشد؛ برای تعیین شاخص های موجود در شبکه های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه هویت، حضور، ...  بیشتر
تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران
2. تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی پور

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 37-62

چکیده
  سرمایه گذاران در تصمی مگیری های خود درباره سرمایه گذاری ها یشان به عوامل کلان اقتصادی توجه می کنند. این خود حاکی از آن است که آنها درصدد کاهش ریسک سرمایه گذاری (ریسک سیستماتیک) به منظورکسب بازده مورد انتظارشان ...  بیشتر
پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز)
3. پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز)

محمدتقی امینی؛ سعیده سیادت؛ علیرضا پیرعلی

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 63-83

چکیده
  کنترل استراتژیک، جزئی از فرآیند مدیریت استراتژیک است که به مدیران اجازه می دهد تا همواره بر تمام مراحل فرایند مدیریت استراتژیک نظارت داشته و از انحرافات احتمالی آن جلوگیری کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر
اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست
4. اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست

علی فاضل یزدی؛ محمود معین الدین

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 85-111

چکیده
  تلاشهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نت یجه را با کمتر ین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را میتوان دستیابی به کارایی و بهره وری قلمداد نمود. دراین راستا می بایست میزان ...  بیشتر
انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP
5. انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP

مراد کردی؛ زینب قصاب زاده لنگری

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 113-138

چکیده
  بقا و حیات یک سازمان منوط به تصمیم‌گیری صحیح در مواجه با فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط بیرونی سازمان می‌باشد. ازآنجایی‌که هیچ سازمانی نمی‌تواند منابع نامحدود داشته باشد استراتژیست ها باید در این ...  بیشتر
طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک
6. طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ

مهری جاویدی کرمانی نژاد؛ محمدتقی امینی

دوره 22، شماره 63 ، زمستان 1395، صفحه 133-158

چکیده
  در شرایط کنونی فشارهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و نتایجی که هر یک به دنبال دارند موضوعاتی می باشند که محیط های کسب و کار را با چالش های جدی مواجه ساخته اند ، این چالش ها به نوبه خود ضرورت تدوین و اجرای کنترل ...  بیشتر