تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)
1. تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)

بهمن حاجی پور؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا عزیزیان کلخوران

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 13-47

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مرتبط با حوزه مدیریت راهبردی است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی ...  بیشتر
تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی
2. تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی

عفت حاجی حسینی؛ طهمورث آقاجانی؛ بهزاد شوقی

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 49-80

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در مراکز آب و فاضلاب استان یزد انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR
3. ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR

محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ حسین نقوی

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 83-105

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف ...  بیشتر
ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری
4. ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری

اسفندیار عطائی؛ رکسانا فکری

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 105-133

چکیده
        با توجه به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی که پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...  بیشتر
راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران
5. راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران

محسن رسولیان

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 135-152

چکیده
  این  پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی راهبردهای درآمدی برای اجرای بیمه سلامت در ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. با توجه به محدودیت خبرگان تامین مالی در شبکه بیمه سلامت و محدودیت ...  بیشتر
بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)
6. بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)

مهدی نصراصفهانی؛ سید محسن علامه؛ علی شائمی؛ هادی تیموری

دوره 22، شماره 62 ، پاییز 1395، صفحه 153-175

چکیده
  در بازار رقابتی امروز نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف‌پذیری و نیز پاسخگویی سازمانی وجود دارد. از آنجایی که سایش اجتماعی یک معضل سازمانی است خصوصاً در سازمان هایی که در آنها ارتباطات و تعاملات بین ...  بیشتر