ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی
1. ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی

حوریه سادات حدادی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی؛ آرمین دهناد

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 15-35

چکیده
  امروزه مدیریت مصرف انرژی در کانون توجه دولتمردان سراسر جهان قرار گرفته است. مصرف بالای انرژی، هزینه‌های بالایی را در بلندمدت ونیز در سطح ملی به دنبال دارد. محققان زیادی مدل‌هایی را برای بهینه‌سازی ...  بیشتر
تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم
2. تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم

سیدحامد موسوی‌راد؛ حسین قدسیان

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 37-62

چکیده
  موضوع خروج نخبگان و نیروهای متخصص از کشور به‌عنوان یک پدیده اجتماعی که محصول عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران مطرح است، بر فرآیندهای رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثرات زیانباری ...  بیشتر
تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot
3. تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot

مصطفی باقریان‌فر؛ محمد جوادی‌پور؛ مرضیه دهقانی

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 63-88

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot می‌باشد. روش انجام پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان ...  بیشتر
ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ)
4. ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ)

فرناز برزین پور؛ حانیه مؤذنی؛ میر سامان پیشوایی

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 89-115

چکیده
  انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان یکی از استراتژی‌های حیاتی و اساسی برای بالا بردن کیفیت خروجی هر سازمان بوده که طی آن، خریدار با درنظر گرفتن تمامی گزینه‌های انتخاب و معیارهای ارزیابی آنها سعی در بهبود روابط ...  بیشتر
تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر)
5. تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر)

فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا پویا؛ سولماز الهامی

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 117-139

چکیده
  امروزه آنچه برای سازمان‌ها نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، توانایی سازگاری با تغییرات مداوم محیطی است. رهبران سازمان با تشویق ابتکارات فردی، القای اعتماد و افزایش مسئولیت‌پذیری کارکنان، فضایی را ...  بیشتر
نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو)
6. نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو)

حمیدرضا قاسمی؛ معصومه فیضی

دوره 21، شماره 59 ، زمستان 1394، صفحه 141-170

چکیده
  در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییرات مستمر است، تفکر استراتژیک به‌عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی محسوب می‌شود. امروزه تفکر استراتژیک به‌عنوان برگ برنده در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته ...  بیشتر