مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML
1. مکان یابی جایگاه های CNG در آزاد راه های استان تهران با استفاده از مدل ریاضیFRML
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 9-25

چکیده
  انسان در جهت تحمل هزینه کمتر، حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را انتخاب می­نماید. یکی از مسائلی که اکثر اوقات در صنعت با آن مواجه هستیم، بهینه­کردن مکان مراکز فعالیت است. استفاده ...  بیشتر
چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور
2. چارچوب تهیه برنامه های استراتژیک مراکزمطالعاتی دستـگاه های اجرایی کشور
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 27-57

چکیده
  موضوع این مقاله مطالعه چارچوب تهیه سند استراتژیک برای مراکز مطالعاتی دستگاه های اجرایی در کشور است.ضرورت برنامه­ریزی و تفکر استراتژیکییش از یک دهه است که بسیار مورد توجه مدیران و متخصصین و نهادهای ...  بیشتر
بررسی چگونگی ایجاد سازمان یاد گیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
3. بررسی چگونگی ایجاد سازمان یاد گیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 59-78

چکیده
  هر سازمانی در هر نقطه ای از توسعه و یادگیری مرتبط با پتانسیل هایش ازجمله بینش، دانش و توانایی می تواند به سمت یادگیری و یادگیرنده بودن گام بردارد. برای سازمان درک این موضوع که سازمان یادگیرنده یکی از عوامل ...  بیشتر
طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاست های کلی نظام اداری مطالعه موردی در یک صنعت دفاعی
4. طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاست های کلی نظام اداری مطالعه موردی در یک صنعت دفاعی
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 79-107

چکیده
  باتوجه به تعدد سیاست­های نظام اداری، اولویت­بندی آن ها جهت تمرکز صنعت در اجرای موفق این سیاست­ها و جلوگیری از ابهام و سردرگمی، ضروری به­نظر می­رسد. در این مقاله با استفاده از روشی نسبتاً جدید، ...  بیشتر
شناخت موانع اجرای برنامه های استراتژیک و اولویت بندی آن ها
5. شناخت موانع اجرای برنامه های استراتژیک و اولویت بندی آن ها
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 111-132

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در سطح گروه سایپا به اجرا درآمده است. محقق ضمن مطالعات کتابخانه ای و استخراج مهمترین عوامل شکست برنامه های استراتژیک و مصاحبه با ...  بیشتر
بررسی تأثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی
6. بررسی تأثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی
دوره 20، شماره 56 ، زمستان 1393، صفحه 133-160

چکیده
  در جهان امروز، کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جامعه، موجب تغییر در رسالت سازمان های امروزی و تغییر جهت آن ها به سمت کارآفرینی شده است. اگر ...  بیشتر