نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • آرمان، مانی بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • آرمان، مانی بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • آزادبخت، الیزا نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد) [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 167-196]
 • آقاجانی، حسنعلی تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • آقاجانی، حسنعلی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • آقاجانی، طهمورث تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]

ا

 • ابراهیمی، مهدی گونه‌شناسی تجربی استراتژی‌های ترفیع محصولات موفق دارویی در مرحله رشد [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 83-105]
 • ابراهیمی نژاد، مهدی اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • اجلی، مهدی تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 9-36]
 • اجلی، مهدی ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • احمدی، اسماعیل بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • احمدی، ایمان پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • احمدی، زینب بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • احمدی پرتوی، سحر الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • ادیبی سده، محمدحسین توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • ایزدخواه، محمد مهدی بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • اسدی، شهرام بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • اسفیدانی، محمد رحیم پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • اسکندری نیا، نیما کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • اسکندنیا، نیما ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • اسماعیلی، محمود رضا بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • اشکانی، مهدی تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • اصغری زاده، عزت اله تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 9-36]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • اعرابی، فاطمه السادات الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • اکبری، محمدرضا مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • البرزی، محمود شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • البرزی، محمود طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]
 • الهامی، سولماز تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]
 • الوانی، سید مهدی مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]
 • امیراصلانی، مریم تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 63-86]
 • امینی، محمدتقی پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • امینی، محمدتقی طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • امینی، محمدتقی تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • امینی، محمد تقی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • امینی، محمد تقی طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • امینی خیابانی، غلامرضا نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]

ب

 • بیابانی، حسن مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • بیات ترک، امیر مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • بازرگانی، حسین طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]
 • بافنده زنده، علیرضا فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • باقریان فر، مصطفی آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • باقریان‌فر، مصطفی تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 63-88]
 • باقریان کاسگری، باقر سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • باقرزاده، مجید بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • باقری‌میبدی، مهدی مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • برزین پور، فرناز ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • بلادیان، سید مصطفی مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • بنی‌اسد، رضا مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 31-64]
 • بهرامی، حمیدرضا مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • بوداقی خواجه نوبر، حسین بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • بودلایی، حسن طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]

پ

 • پاشازادگان، عاطفه سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • پیرعلی، علیرضا پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • پیرعلی، علیرضا طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • پرهیزگار، محمد مهدی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • پرهیزگار، محمد مهدی طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]
 • پیشوایی، میر سامان ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • پویا، علیرضا تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]

ت

 • تختائی شهی، مریم مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • تقی فرد، محمد تقی مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • تیموری، هادی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • توکلی، احمد بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]

ث

 • ثابت مطلق، محمد بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 65-89]

ج

 • جاویدی کرمانی نژاد، مهری طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 133-158]
 • جبارزاده کرباسی، بهرام اثر هوشمندی کاری بر کنترل و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 13-37]
 • جبارزاده کرباسی، بهرام اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 73-97]
 • جلایی، سیدعبدالمجید تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • جلالیان، حمید تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • جندقی، غلامرضا مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]
 • جوادی پور، محمد آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • جوادی‌پور، محمد تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 63-88]
 • جوانمرد، حبیب اله طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • جوانمرد، حبیب اله شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]

چ

 • چاقویی، یحیی توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • چرخچی، رکسانه طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]

ح

 • حاجی پور، بهمن تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • حاجی حسینی، عفت تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]
 • حائریان اردکانی، علی به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • حدادی، حوریه سادات ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • حری، محمدصادق شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • حسنی، رفیق رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • حسنی، محسن مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 101-116]
 • حسینی، میرزا حسن تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • حسین‌پور، داود تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • حسین‌پور، داوود بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • حسین نژاد، زهرا تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • حقیقی، محمد تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • حقیقی کفاش، مهدی الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • حمدی، کریم نقش پویایی‌های برند در موقعیت استراتژیک کسب و کار بین المللی (مطالعه موردی: صنایع دستی داستو) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 115-131]
 • حمیدی زاده، محمدرضا طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]

خ

 • خاشعی، وحید طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]
 • خانی، ناصر نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد) [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 167-196]
 • خداداد حسینی، سیدحمید مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • خسروی لقب، زهره بررسی نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش‌‌ معنوی بر ادراک‌کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره‌ی بنادر و دریانوردی بوشهر) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 53-73]
 • خسروی لقب، زهره بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • خلیل نژاد، شهرام تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • خوبرو، محمدتقی مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]

د

 • دانایی، ابوالفضل بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 111-141]
 • دانایی، ابوالفضل شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • دانش فرد، کرم اله تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 29-53]
 • دانش فرد، کرم اله راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]
 • دانش فرد، کرم اله کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • دانشور دیلمی، محمدرضا تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 13-34]
 • دباغ، رحیم افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • دهقان، محمد مهدی مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • دهقانی، مرضیه آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 9-31]
 • دهقانی، مرضیه تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 63-88]
 • دهناد، آرمین ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • دوستار، محمد تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]

ذ

 • ذیگلری، فاطمه بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]

ر

 • رادفر، رضا شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • راهنورد، بابک تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • رجائی، زهرا راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 65-87]
 • ریحانی، محمدرضا طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • رحیمی، ابراهیم طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • رحیمی، ابراهیم بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • رحیمی، فرج اله تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • رحمانی، نیما تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • رحمان سرشت، حسین اثر هوشمندی کاری بر کنترل و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 13-37]
 • رحمان سرشت، حسین الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • رحیمی پور، اکبر تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • رحمتی، محمد حسین مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 117-143]
 • رحیم نیا، فریبرز تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 117-139]
 • رحیم نیا، فریبرز تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • رسولیان، محسن چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 117-137]
 • رسولیان، محسن راهبردهای تامین مالی در طرح بیمه سلامت در ایران [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 135-152]
 • رشنوادی، یعقوب مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • رضایی، اعظم تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 13-34]
 • رضایی منش، بهروز بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • رهبر، فرهاد تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • روانستان، کاظم تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • روح اللهی، محمدعلی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 37-63]
 • رئیسی وانانی، ایمان ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]

ز

 • زارعی، امیر حسن ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • زارعی، عظیم بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • زنگنه، طیبه ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]

س

 • سیادت، سعیده پیاده سازی مدل کنترل استراتژیک هاریسون در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و مصرفی شهر شیراز) [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 63-83]
 • سیادت، سعیده شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • سالار، جمشید شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 157-179]
 • سالارزهی، حبیب اله بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • سیدجوادین، سیدرضا الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • سیفی، اکبر سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 141-158]
 • سیفی، اکبر ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • سلطانی، ایرج طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • سلطانی فر، محمد بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • سمیعی نسب، زهرا انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • سهرابی، بابک ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]

ش

 • شاطری، مصطفی شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 133-152]
 • شائمی، علی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • شریف زاده، فتاح تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • شکاری، غلام‌عباس شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • شکیبا جمال آباد، غدیر تبیین الگوی پایداری ائتلاف استراتژیک با روش ترکیبی اکتشافی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 113-132]
 • شکوری گنجوی، حامد ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • شکوهیار، سجاد شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • شوقی، بهزاد تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 49-80]

ص

 • صالحی، کیوان نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • صحت، سعید بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • صفری، جلیل مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • صمدزاده، الهام شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]

ط

 • طالاری، محمد مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • طاهری، علی بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 59-85]
 • طبری، مجتبی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • طلوعی، عباس شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • طلوعی، عباس طراحی مدل پویا برای ارزیابی استراتژیک نوآوری با رویکرد سناریوهای چندگانه [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 13-40]

ع

 • عالی، صمد فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • عالم تبریز، اکبر آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • عباسی، امیرحسین تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • عباسی رستمی، نجیبه بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • عباسی منزه، صدیقه بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 73-100]
 • عبدالهی، محمد علی بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • عبدالوند، مجمدعلی شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 91-115]
 • عبدلی، مریم بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • عرب، علیرضا مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • عزیزیان کلخوران، زهرا تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 13-47]
 • عزیزپور، فرهاد تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • عسگرحلوائی، علی گونه‌شناسی تجربی استراتژی‌های ترفیع محصولات موفق دارویی در مرحله رشد [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 83-105]
 • عطائی، اسفندیار ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 105-133]
 • عظیمی، حسین ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • علی احمدی، علیرضا ترسیم و تحلیل الگوی اسلامی ایرانی نظام علم و فناوری ایران بر اساس اسناد بالادستی با روش شناسی SODA [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 123-150]
 • علامه، سید محسن بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • علی بیگی، جواد تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • علینژاد، خسرو افزایش مزایای رقابتی با برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 65-87]

ف

 • فاضل یزدی، علی اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • فاضلی فارسانی، مهین بررسی عملکرد تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 101-116]
 • فتحی، محمد رضا ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • فتحی، محمد رضا طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 103-129]
 • فتحی، محمد رضا انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • فتح آبادی، حسین شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • فربودنیا، بابک بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • فرهنگی، علی اکبر تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • فرهنگی، علی اکبر بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 13-35]
 • فرهنگی، علی اکبر الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 73-97]
 • فشارکی، فرزاد بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • فیض، داود بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • فیضی، معصومه نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • فقیهی، ابوالحسن کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 13-33]
 • فقیه حبیبی، علی راهبردهای احراز مسئولیت بین المللی دولت فعلی عراق در تادیه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی به ایران از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 شورای امنیت [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 117-142]
 • فقهی فرهمند، ناصر بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • فکری، رکسانا ارائه مدل کاربرد مهندسی ارزش در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 105-133]

ق

 • قاسمی، حمیدرضا نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 141-170]
 • قاسمیان صاحبی، ایمان ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 29-51]
 • قاضی نور نائینی، شراره بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 95-121]
 • قبولی، ناصر فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 41-71]
 • قدسیان، حسین تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • قربانی، محمود بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 99-118]
 • قربانی پاجی، عقیل تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 45-75]
 • قربانی زاده، وجه الله بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 9-30]
 • قصاب زاده لنگری، زینب انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 113-138]
 • قلی زاده، مریم طراحی و تبیین شاخص‌های الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 49-72]
 • قلیزاده، وحید پاسخ مشتری به رفتار غیراخلاقی خرده فروشان ( مورد مطالعه : خریداران خرده فروشی در سطح شهر تهران ) [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 9-27]
 • قهرمانی، هادی تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]

ک

 • کیارسی حیدر، پگاه شبیه سازی تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت با متدولوژی پویاشناسی سیستم [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 89-117]
 • کاشانی، رکسانا شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری در سازمان [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 77-101]
 • کاظمی، عالیه ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 15-35]
 • کاویانی، حسن شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 151-171]
 • کاوسی، اسماعیل ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • کردی، مراد انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 113-138]
 • کردنائیج، اسداله مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 13-43]
 • کریمی پور، مهدی مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • کشاورزی، سمانه ارائه مدل پیش‏ بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم‏ افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده‏‌کاوی [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 115-133]
 • کفاش پور، آذر بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • کوشا، حمیدرضا به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]

گ

 • گورکی، احسان برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]

م

 • مجیبی، تورج طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • محبعلی، نوید مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ انصار [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 89-114]
 • محسن‌زاده، یگانه بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 15-44]
 • محمدی، مهران اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • محمدی، نبی اله آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • محمدیانی، زهرا بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • محمدی پور، رحمت الله مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]
 • محمدخانی، کامران تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • محمد داودی، امیر حسین تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 87-113]
 • محمدزاده، یوسف تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 77-98]
 • محمودی میمند، محمد تبیین و تدوین عناصر محتوایی و راهبردی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران) [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 125-156]
 • مدرس خیابانی، فرزین بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • میر، هدیه تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 37-62]
 • مرادی، حجت اله نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 57-81]
 • میرزایی، محسن شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 153-183]
 • میرسعیدی، فاطمه به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 37-62]
 • میرفخرالدینی، سیدحیدر اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • میرمحمدی، سید محمد بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • مروتی شریف آبادی، علی اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 81-109]
 • مصلح، عبدالمجید بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]
 • مظفری، کیوان ارائه راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی و پویایی های فرهنگی در سازمان صدا و سیما [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 119-146]
 • مظلومی، نادر مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی ایران) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 55-76]
 • مظلومی، نادر الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (مطالعه ای در صنعت خودرو ایران) [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 35-57]
 • معصومی، رحیم برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • معصومی، سید جلیل برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • معین، مسلم بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 111-141]
 • معین الدین، محمود اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست [دوره 22، شماره 63، 1395، صفحه 85-111]
 • ملکی، محمد حسن ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • ملکی، محمد حسن انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 107-125]
 • منتیان، محمدعلی توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 115-139]
 • مهدی‌زاده، حسین تهیه نقشۀ پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 145-167]
 • مهدی زاده اشرفی، علی طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 87-112]
 • مؤذنی، حانیه ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ) [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 89-115]
 • موسی خانی، مرتضی آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • موسوی، سید محسن بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 57-80]
 • موسوی‌راد، سیدحامد تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم [دوره 21، شماره 59، 1394، صفحه 37-62]
 • موسوی نقابی، سید مجتبی نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]

ن

 • ناظمی، شمس الدین تأثیراستراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند [دوره 24، شماره 68، 1397، صفحه 13-36]
 • نجفی، امیر تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 60، 1395، صفحه 63-86]
 • نجفی، امیر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 58، 1394، صفحه 73-100]
 • نجفی، امیر مدل دستیابی تکنولوژی های پیشرفته حوزه IT مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [دوره 25، شماره 72، 1398، صفحه 99-124]
 • نجف بیگی، رضا آسیب‌شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات‌علمی در دانشگاه ‌آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 27-48]
 • نژند فرد، متان سادات بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (مورد پژوهشی فروشگاه زنجیره‌ای آدان) [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 9-28]
 • نصراصفهانی، مهدی بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور) [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 153-175]
 • نظری، محسن نقش شبکه‌سازی در حل مسائل راهبردی خوشه‌های کسب‌‏وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 61-93]
 • نعمتی، فرشاد رابطه ساده و چندگانه بین برنامه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 33-56]
 • نقوی، حسین ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR [دوره 22، شماره 62، 1395، صفحه 83-105]
 • نیکو، حسین بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 185-207]
 • نگهداری، سعیده برآورد نیروی انسانی اداری مورد نیاز بر اساس روش زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 119-134]
 • نیلی پورطباطبایی، سید اکبر طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی [دوره 22، شماره 61، 1395، صفحه 99-114]
 • نوروزی، علی طراحی مدل جاری سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی مبتنی بر شیوة نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 25، شماره 73، 1398، صفحه 133-155]

و

 • واشقانی فراهانی، محمد ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 127-140]
 • وحیدی، امین ترسیم و تحلیل الگوی اسلامی ایرانی نظام علم و فناوری ایران بر اساس اسناد بالادستی با روش شناسی SODA [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 123-150]
 • وحدتی، حجت بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 57-82]
 • ویشلقی، مهدیه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 177-194]
 • وظیفه دوست، حسین ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 21، شماره 57، 1394، صفحه 83-100]
 • وظیفه دوست، حسین بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 143-165]
 • ولیان، حسن طراحی مدل رویکرد قابلیت های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک [دوره 23، شماره 65، 1396، صفحه 131-151]
 • ولیزاده اوغانی، اکبر بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو [دوره 24، شماره 71، 1397، صفحه 147-174]
 • وهابی، محمدمهدی استراتژی‌های راهبری پروژه‌های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 35-55]

ه

 • هاتفی، محمدعلی استراتژی‌های راهبری پروژه‌های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه [دوره 24، شماره 69، 1397، صفحه 35-55]
 • هاشمی، سید علی اکبر شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 70، 1397، صفحه 45-63]
 • هزاوه حصار مسکن، بابک تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 9-25]
 • همت فر، محمود مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 23، شماره 64، 1396، صفحه 135-153]

ی

 • یحیی‌زاده‌فر، محمود تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو [دوره 23، شماره 66، 1396، صفحه 35-56]
 • یعقویی، نورمحمد بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت [دوره 23، شماره 67، 1396، صفحه 39-59]