نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار اقتصادی و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که این امر بدون داشتن راهبردهای موثر و برنامه­ریزی شده امکان­پذیر نمی­باشد. با عنایت به لزوم اجرای درست راهبردهای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع­آوری، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش از پیش ضروری می­نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص‌ها، گزارش‌ها که به­صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد شاخص­ها را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم‌اندازها و راهبردها مقایسه و بررسی نمایند. لیکن جهت بهره­ور شدن داده­ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب­ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده‌های مختلف، پراکنده و ناهمگون را یکپارچه و منسجم می­کند و می­تواند گزارش‌های تحلیلی و چند­بعدی را برای تصمیم­گیری مدیران کشور فراهم نماید. این پژوهش که از نوع توسعه­ای و کاربردی است،  عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را در قالب سیصد و پنجاه و هفت کد با مرور ادبیات تحقیق شناسایی و با مشارکت 38 خبره سازمانی و دانشگاهی و استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و روش گروه کانونی اقدام به دسته بندی این عوامل نموده است که در قالب بیست و چهار مضمون پایه و هفت مضمون سازمان‌دهنده شامل، نیازسنجی و امکان­سنجی، برنامه­ریزی، طراحی فرایندی، طراحی نرم­افزاری، استقرار و پیاده­سازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه دسته­بندی انجام گرفت. در مرحله دوم 24 مضمون پایه در اختیار خبرگان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در نهایت 20 عامل به­عنوان عوامل موثر در ارزیابی راهبرهای اقتصاد مقاومتی، مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of Organizational Dashboard Development Factors with BI Logic To Assess Resistance Economics Strategies

نویسنده [English]

 • seyyed ali akbar hashemi

....

چکیده [English]

 
Resistance economics means identifying areas of economic pressure, and subsequently trying  to control and mitigate those effects, and in ideal conditions, turning such pressures into opportunities that cannot be achieved without effective and planned strategies. In general, the main cause of the failure of the strategies is the lack of control and monitoring of actions and actions in line with predetermined goals and strategies. Considering the need to properly implement the strategies of resistance economy in the current state of the country, identifying important information that should be monitored at the moment is more urgent. Organizational Dashboard, a tool-rich indicators, reports and graphs dynamically acted according to its managers can see at any moment the organization's performance And compare and evaluate its status with respect to short and long term perspectives. But for efficient data using business intelligence logic is inescapable. Business Intelligence is a system in which different, dispersed and heterogeneous data of an organization is integrated and through the establishment of analytical database for managers to make decisions. . This study is developmental and practical. After reviewing literature and interviewing with ۳۸ experts in universities and organizations, organizational dashboard developmental factors with the business intelligence logic were presented that were ۳۵۷ codes. Using themes analysis and focus group methods, these codes were grouped to ۲۴ based themes and ۷ organizer themes Including need assessment and feasibility, process design, , software design, deployment and implementation, evaluation and analysis, and maintenance and development. In the second phase, 24 based themes were presented to the Resistance Economists experts and ultimately 20 factors were considered as effective factors in the assessment of resistance Economists.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Organizational |Dashboards
 • Business Intelligence
 • Resistance Economics
 • Themes Analysis
 • Focus Group
 1. امیری طهرانی‌زاده، سید محمد رضا (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، جستارهای اقتصادی، 12 (23)­، 33-51.
  پژوهنده، محمد حسین (1394). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، پژوهش های اجنماعی اسلامی،21 (3)، 185- 238
  حقیقت منفرد، جلال، شعبان مایانی، محبوبه (۱۳۹۱). بررسی اثر محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعهٔ موردی: بانک سامان، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال نهم، ۲۷، ۶۵-۸۴
  حقیقت منفرد، جلال، عوض ملایری، علی (1389). تأثیر هوش تجاری بر فرآیندهای تجاری و عملکرد سازمانی، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب‌وکار، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
  دانش جعفری، داوود (1392). اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها، نقش حماسه اقتصادی و واکاوی ابعاد دغاعی – امنیتی آن، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، 2-21 .
  سرلک، محمدعلی، ماتک، سحر، فراتی، حسن (1387). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
  سروری اشلیکی، زهرا (۱۳۹۱). مطالعهٔ تئوریکی تجربی هوش تجاری، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
  فرازی، عباس، نوروزی، عباسعلی، مدهوشی، مهرداد (1393). مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در دانشگاه به عنوان یک سیستم پیچیده با استفاده از ابزارهای سیستم‌های اطلاعاتی، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در «علوم مدیریت و حسابداری»، تهران.
  کریم، محمد حسین، صفدری نهاد، محمود، امجدی پور، مسعود (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 2(6) ، 103- 127.
  گلستانی، امین (۱۳۸۶). هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی ، مجله تدبیر، شماره ۱۹۰، ۴۱-۴۵.
  میری نژاد، سید محمدباقر، رضائیان، علی، طالب پور، علیرضا (1389). مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.

  Arnott, D, Lizama, F & Song, Y (2017). Patterns of business intelligence systems use in organizations. Decision Support Systems, 97, 58-68
  Bahrami, M, Arabzad, S. M & Ghorbani, M (2012). Innovation in market management by utilizing business intelligence: introducing proposed framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 160-167.
  Carlo, V (2009). Business intelligence: data mining and optimization for decision making. Editorial John Wiley and Sons, 308-317.
  Chung, W & Tseng, T. L. B (2012). Discovering business intelligence from online product reviews: A rule-induction framework. Expert systems with applications, 39(15), 11870-11879.
  Cohen, C (2013). Business Intelligence: The Effectiveness of Strategic Intelligence and Its Impact on the Performance of Organizations. John Wiley & Sons.
  Eckerson, W. W (2010). Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. John Wiley & Sons.
  Elena, C (2011). Business intelligence. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(2), 1-12.
  Farrokhi, V & Pokoradi, L (2012). The necessities for building a model to evaluate Business Intelligence projects-Literature Review. arXiv preprint arXiv:1205.1643.
  Few, S (2006). Information dashboard design. Italy: O'Reilly Media, Inc.
  Hatch, M. J & Cunliffe, A. L (2006). Organization theory (2nd).
  Hernández-Julio, Y. F, Paba, M. Á. J, Narváez, N. E. L, Hernández, H. M, & Bernal, W. N (2017). Framework for the development of Business intelligence using computational intelligence and service-oriented architecture. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2017 12th Iberian Conference on (1-7). IEEE.
  Khan, R. A & Quadri, S. K (2012). Dovetailing of business intelligence and knowledge management: An integrative framework. In Information and Knowledge Management (Vol. 2, No. 4, p. 2).
  Kroenke, D (1992). The value added by information system. Management Information System. McGrawHill.
  Moss, L. T & Atre, S (2003). Business intelligence roadmap: the complete project lifecycle for decision-support applications. Addison-Wesley Professional.
  Negash, S (2004). Business intelligence. Communications of the Association for Information Systems, 13, 177-195.
  Rasmussen, N. H, Bansal, M & Chen, C. Y (2009). Business dashboards: a visual catalog for design and deployment. John Wiley & Sons
  Schall Jr, M. C, Cullen, L, Pennathur, P, Chen, H, Burrell, K & Matthews, G (2017). Usability Evaluation and Implementation of a Health Information Technology Dashboard of Evidence-based Quality Indicators. Cin: Computers, Informatics, Nursing, 35(6), 281-288.
  Stewart, Rodney A (2008). A Framework For The Life Cycle Management Of Information Technology Projects: Projectit, International Journal Of Project Management,26,2008, 203 – 212.
  Velcu, O & Yigitbasiouglu, O (2010). Dashboards adoption in the business controller’s decision making process. In 7th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics, Athens, Greece.
  Williams, S & Williams, N (2010). The profit impact of business intelligence. Morgan Kaufmann.
  Yigitbasioglu, O. M & Velcu, O (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. International Journal of Accounting Information Systems, 13(1), 41-59.

  1.