نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

در حال حاضر لزوم تخصصی­تر کردن کسب و کارها برحسب اقتضای بازار و نیز گرایش مشتریان به کالاها و خدمات سفارشی شده، سازمان­ها را ناگزیر از یافتن هم­پیمان­های استراتژیک و تشکیل زنجیره­های تامین متحد نموده است. در این شرایط انتخاب تامین­کنندگان همسو با اهداف بلندمدت و استراتژی­های سازمان نه تنها باعث افزایش کارایی می­شود، بلکه با اثربخش کردن فعالیت­ها، در بهره­وری سازمان­ها نیز موثر واقع خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد دو گروه تامین کنندگان کالا و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها انجام گرفته است. داده­های این پژوهش علاوه بر مستندات مکتوب در شرکت گاز به­وسیله پرسشنامه­ای که به کل کارشناسان امور کالای شرکت گاز سراسر کشور ارسال شد و داده­های مربوط به پیمانکاران به­وسیله پرسشنامه استاندارد موجود در خود شرکت، جمع­آوری شد. نتایج نشان داد مهم­ترین عاملی که باید مورد توجه تامین­کنندگان قرار گیرد عامل توان تاسیساتی و مهم­ترین شاخص مربوط به پیمانکاران ماشین­آلات و تجهیزات است. همچنین تامین­کنندگان و پیمانکاران با کارایی صد در صد تعیین و می­توان تامین­کنندگان و پیمانکاران را رتبه­بندی کرد. از دیگر دستاوردهای این مطالعه ارائه یک مدل برای انتخاب تامین­کنندگان کالا و پیمانکاران شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scruting the performance of commodity suppliers and contractors, supply chain gas company province charmahal and bakhtiari by methodology dea

نویسندگان [English]

  • mahin fazeli farsani 1
  • fatemeh ziglari 2
  • shahram Asadi 3

چکیده [English]

Nowadays the need for more specialized businesses based on market demand for the goods and services as well as customized consumer trends, strategic alliances and organizations need to have a unified supply chain. In this case, selection of suppliers in line with long-term goals and strategies not only increases efficiency, but also the effectiveness of the activities, the efficiency of the organization will be effective as well. The objective of this study was to scrute the performance of two groups of commodity suppliers and contractors supply chain gas province, which was conducted using data envelopment analysis. Data from this study for suppliers of goods, in addition to written documentation by gas firm the questionnaire that was sent to the experts of commodity gas companies across the country, but only 10 of them responded, and data on contractors by standard questionnaire itself now collected. Results showed that the most important factor that should be according suppliers is the most important indicator of the contractors operating the facility and equipment, as well as suppliers and contractors performance and can be set at one hundred percent rated suppliers and contractors, and other achievements of this study select a model for commodity suppliers and contractors gas Company is Chaharmahal and Bakhtiari Province

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Supply chain management
  • Performance scrution
  • Chaharmahal and Bakhtiari Province Gas Company
  • Data Evolepment Analysis (DEA)
باستانی، محمد، کتابی، سعیده، قندهاری، مهسا (1392)، ارائه یک مدل تلفیقی برای تخصیص محصولات به توزیع کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی، مطالعه موردی صنعت خودرو،مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، شماره اول، 119-131.
جعفری نوده، محسن (1392)، ارائه مدلی جدید برای بهبود عملکرد انتخاب تامین کننده در شرکت های نفتی براساس تکنیک های داده کاوی با رویکرد استفاده از روش استدلال مبتنی بر مورد، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی.
رضائیان، جواد، عسگری­نژاد، عباس (1393)، ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضلاب استان مازندران به کمک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی مصنوعی، نشریه مهندسی صنایع، دوره 48، شماره 2، 201-213.
سرشت، میثم (1391)، مدلی جهت رتبه بندی تامین کنندگان شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق با تلفیق روش های Group fuzzy smarts ,Fuzzy DEA، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تفرش.
شاهوی، حسین (1393)، ارزیابی و سنجش عملکرد تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
الفت، لعیا، بامداد صوفی، جهانیار، امیری، مقصود و ابراهیم پور ازبری، مصطفی (1391)، مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­های 
شبکه­ای مطالعه موردی زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 26، 10-25.
محقر، علی، افضلیان، مهدی، ملائی، منیژه (1393)، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی، پایگاه مقالات علمی مدیریت.
Ajaly, M. and safari .H (2011), "Performance evaluation of decision making units using the hybrid model of neural networks of predicting performance and data envelopment analysis (case study: National Iranian Gas Company)". Special Journal of Industrial Enginearing. 45(1). 
Amol singh (2014), "Supplier evaluation and demand allocation among suppliers in a supply chain".Journal of Purchasing and Supply Management. 44(1), P.P. 12-16.
Charnes, A., Cooper, W.W., and Rhodes, E. (1998), "Measuring the efficiency of decision making units". European Journal of operational Research, 2, P.P. 429-444.
Demerjian, P., Lev, B., and S.Mc Vay. (2010),"Managerial Abilty and Earnings Quality". Working Paper Emory University.
Ghodsypour, S.H., Obrien, C. (2012), the total cost of logestics in supplier selection , under conditions of multiple sourcing ,multiple criteria and capacity constraints. international journal of production economics, P.P. 15-27.
James, J.H. Liou, Yen-ching chuang, Gwo-Hshiung Tzeng (2014), A fuzzy integral-based model for supplier evaluation and improvement, Information Sciences, 266, P.P. 199–217.
Ryu, S.W., Lee, k.k. (2013),"A stochastic inventory model of dual sourced supply chian with Lead-time reduction", International Journal of Production Economics, 81-82, 513-527.