دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. انتخاب رویکرد مناسب خط مشی گذاری عمومی در محیط های مختلف: مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

نیما اسکندری نیا؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر اهمال کاری تحصیلی و مولفه های آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

فاطمه السادات رازقی؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی


3. تاثیر فرآیند و محتوای استراتژی بر چابکی و عملکرد سازمانی: نقش میانجی همسویی استراتژیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

آرزو زمانی؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


4. نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

میر مرتضی موسوی؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری؛ حسن قلیباف اصل


5. طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار نوع‌شناسی استراتژی حمایتی مربیان در مدیریت ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

لیلا حری؛ مهوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش


6. بررسی ساختار داخلی مدل تعالی EFQM با رویکرد ترکیبی نگاشت شناختی فازی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ نسرین جمشیدی


7. طراحی و تدوین استراتژی‌های راهبردی و بازاریابی بانک سپه با نگاه به آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حسین عادلخانی؛ فریده حق شناس کاشانی


8. بررسی رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر


9. ارائه مدل راهبردی تحلیلهای مبتنی بر وب جهت سنجش عملکرد و بهینه‌سازی بازاریابی دیجیتال شرکتهای تحت وب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مجید فانی؛ مهدی جلالی؛ شادان وهاب زاده


10. طراحی مدل ترکیب بهینه شایستگی های عمومی و تخصصی مدیران حوزه فناوری اطلاعات (مورد مطالعه : بانک ملت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

مسعود سعیدپناه؛ سید مهدی الوانی؛ سید ذبیح اله هاشمی


11. گونه‌شناسی استراتژی رفتار سازمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

صالح رحیمی؛ سید محمد اعرابی؛ بی بی مرجان فیاضی


12. تبیین الگوی راهبرد چابکی در صنعت خودروسازی کشور بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

عیسی روغنی ممقانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ احمد جعفرنژاد چقوشی


13. تحلیل راهبردی بازار خدمات ارزش افزوده‏ موبایل در ایران با استفاده از رویکرد پویایی ‏شناسی سیستم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

محمدعلی والافر؛ ناصر حمیدی؛ محمود البرزی؛ سید جواد ایرانبان فرد


14. ارائه مدل اقتضایی تحلیل پرتفولیوی کسب و کارها در شرکت‌های هلدینگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

محمد طالاری؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


15. ارائه الگوی کاربردی درزمینه تصمیم‌گیری خرید در شرایط عدم اطمینان محیطی در بازار مسکن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

علیرضا ایرانی؛ محمد حقیقی؛ مهدی ریوندی


16. استراتژی مسئولیت اجتماعی در بانک های دولتی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی