چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان
1. چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان

محسن رسولیان

دوره 21، شماره 58 ، پاییز 1394، ، صفحه 117-137

چکیده
  سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از ابزارهایی است که کسب و کارها با استفاده از ان در صدد کسب مزیت رقابتی هستند، از آنجا که پیاده­سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان با ریسک بالا، ...  بیشتر