کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. چشم انداز، عامل حیاتی برنامه ریزی منابع سازمان

دوره 21، شماره 58، پاییز 1394، صفحه 117-137

محسن رسولیان