کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوشمند مصرف برق تجهیزات بیمارستانی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی

دوره 21، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 15-35

حوریه سادات حدادی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی؛ آرمین دهناد